postheadericon A népmese napja 2016


A NÉPMESE NAPJA
XII. Országos népmese-konferencia

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, Beregszász
2016. szeptember 29–30.

 
Generációról generációra

 

A magyar népmesekincs mindenki számára ismert kulturális érték. Az eredendően szóbeli műfajként élő hagyományos népmese mind a szóbeliség, mind a népi kultúra (parasztság) körében való elterjedtsége miatt azonban egyfelől alacsonyabb státuszúként vonult be a közgondolkodásba, másfelől mára jórészt gyerekirodalommá "szűkült".

A népmesemondás hagyományos szerepe a közösségekben valamikor a közösségi összetartozást erősítette, emellett tanító-szórakoztató céllal élethelyzetek megoldására beszélt el példákat, „sorsmegoldó képletet” kínált fel. Emellett a kapcsolódó műfajokkal együtt (közmondások, szólások, mondókák, epiko-lírikus népdalok) egészen kisgyermekkortól kezdve a nyelv elsajátítását segítette.

A népmese, bár kezdetektől fogva kultúrákon, határokon, nyelveken keresztül vándorolt, beépítette és megőrizte az egyes népek, nyelvek, kultúrák sajátosságait, ebből következően gazdag forrást nyújt a nemzeti-kulturális identitás kérdéseivel kapcsolatban.

A népmese továbbá társadalomtudományi és társadalomismereti jelentőségű forrásszöveg. Egyrészt tudósít a kevéssé dokumentált népi életforma értékvilágáról, társadalomfelfogásáról és etikai világrendjéről. Másrészt a különböző népek együttélését jellemző modellértékű szabályok szöveges rögzítését és értelmezését is tartalmazza – generációról generációra továbbörökíthető formában.  A népmese társadalmi vonatkozásai kapcsán figyelembe kell venni a határon túli magyar nyelvű térségeket, hiszen a legtöbb kiváló mesemondó ezekről a területekről származik. A műfaj ezen túlmenően pedig rendkívül alkalmas a szociálisan rászorult gyermekek, illetve a roma lakosság oktatására, oktatásba való bevonására akár formális, akár non formális oktatási kereteken belül. 

A népmese megőrzését és oktatását célként kitűző stratégiai elképzelés a társadalom széles rétegére irányul, hiszen mind a felsőoktatásban, mind a közoktatásban részt vevők, mind pedig a családokban élők, illetve az érdeklődők érintettek. A cél az, hogy legyen egyre több olyan szakember, pedagógus, aki tehetségének, rátermettségének megfelelően tud mesélni, illetve aki tájékozott a népmesekutatás eredményeit illetően. Más pedagógusok és szakemberek pedig ismerjék és alkalmazzák a népmese pedagógiát, legyenek képesek drámapedagógiai módszerekkel dolgozni, illetve népmeséket feldolgozó foglalkozásokat tartani, ezzel segítve a magyar kulturális örökség áthagyományozását.

2016-os konferenciá(i)nk célja, hogy bemutassuk a népmese-stratégiát s annak konkrét lehetséges megvalósulási formáit a köznevelésben és általában a mindennapi életünkben.

Helyszíneink: Nyíregyháza (2016. szeptember 29.) és Beregszász (2016. szeptember 30.)

Kérjük az intézmények, kis- és nagyközösségek vezetőit, a családokat, hogy olvassanak, hallgassanak, mondjanak népmesét.!

CSATLAKOZÁS

A népmese napja határokon átívelő mozgalommá vált. Hírét viszi a helyi rendezvényeknek, és összekapcsolja a közös ünneplés jegyében a népmesét szeretőket. Kérjük, hogy idén is minél többen csatlakozzanak ehhez a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen. Levelükben röviden tájékoztassanak bennünket a tervezett rendezvényükről, programjukról. Az országos és határokon átívelő népmeseprogramokról így bárki ihletet meríthet, illetve könnyen tájékozódhat honlapunkról.

header

Share
 
Nemrég frissült...
Rendezők, Támogatók

Magyar Olvasástársaság

Hagyományok Háza

Magyar Olvasástársaság

PTE

HMOMK

Meseszó Egyesület

Csorba Győző Könyvtár